Skip to Content

Verksamhetsmål

ARENA har som övergripande mål att vara nationell kunskapsplattform för frågor som rör brukaravgifter inom transportsektorn. Det innebär att vara neutral mötesplats för intressenter såsom forskare, myndigheter, leverantörer och brukare, där kunskap kan samlas, utvecklas, delas och spridas till nytta för samhället såväl i Sverige som internationellt.

ARENA har också som uppgift att stödja utveckling av en innovationsmiljö inom Intelligenta Transportsystem knuten till NetPort Science Park och Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn. Innovationsmiljön inkluderar forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering av resultat genom nya affärsidéer vid nya eller befintliga företag. En viktig komponent vid innovationsmiljön är Testsite NetPort, en testbädd inom ITS Testsites of Sweden.