Skip to Content

ARENA är en Tripple Helix-samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Partners

ARENA drivs av NetPort Science Park i Karlshamn i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola, Sweco och andra kunskapsföretag.

Transportstyrelsen, Trafikverket, Region Blekinge och VINNOVA är huvudfinansiärer av plattformen.