Skip to Content

Rapporter

Här hittar du rapporter som ARENA publicerat

2018

ARENA Rapport 2018:01 Privat finansiering och styrmedel - 20 december, 2018

Denna rapport sammanfattar arbetet med alternativ finansiering av transportinfrastruktur och användning av styrmedel inom transportsektorn.

2017

ARENA rapport 2017:05 Effektutvärdering av kilometerskatt - Slutrapport - 13 februari, 2018

Denna rapport sammanfattar ARENAs projekt om metodik för effektutvärdering av kilometerskatt. Rapporten bistår med slutsats och rekommendation.

ARENA rapport 2017:04 Verifiering av mätmetoder. Yttäckande mätningar med SAR. - 13 februari, 2018

Rapporten beskriver hur ett urval av mätområden kan göras vid användning av Syntetisk Aperturradar (SAR) för effektutvärdering av kilometerskatt.

ARENA Report 2017:03 Ex-ante assessment of cost effects - 27 juni, 2018

The goal of this report is to design a methodology for sampling relevant data to study the impacts, on transport costs, due to a potential distance-based road user charging system in Sweden.

ARENA-rapport 2017:02 - 23 maj, 2017

Denna rapport beskriver verifiering av nyckeltal och datakällor för effektutvärdering av vägslitageskatt.

ARENA-rapport 2017:01 - 23 maj, 2017

Denna rapport beskriver hur yttäckande trafikmätning med satellit kan användas bl.a. för effektutvärdering av vägslitageskatt.

2016

ARENA-rapport 2016:02 - 21 december, 2016

Denna rapport beskriver utveckling av metod för effektutvärdering av vägslitageskatt för tunga fordon.

ARENA Rapport 2016:01 - 14 mars, 2016

Rapporten är en delrapport inom Effektutvärdering av kilometerskatt för tunga fordon och beskriver en omvärldsanalys.

2014

ARENA Rapport 2014:06 Ett sammanhängande vägavgiftssystem - 29 april, 2015

Detta är en sammanfattande slutrapport för ARENA 3

ARENA Rapport 2014:05 ARENA - en strategi för kunskap om vägavgifter - 29 september, 2014

Detta är tredje och sista delen av den strategianalys som ARENA-projektet genomfört.

ARENA Report 2014:04 Policy and Knowledge Analysis on Road User Charging in Sweden - 29 september, 2014

This is the second part of a strategic analysis on road user charging in Sweden, carried out by the ARENA project.

ARENA Report 2014:03 Legal Prerequisites for Road User Charging in Sweden - 29 september, 2014

This is the first report on road user charging strategy analysis within the ARENA project.

ARENA Report 2014:02 - Innovative Enforcement Systems for Road Tolls - 18 december, 2014

This report elaborates the possibilities to check compliance and enforce autonomous road toll systems.

ARENA Rapport 2014:01 Innovativa kontrollsystem för vägtullar - 10 februari, 2014

Rapporten beskriver befintliga kontrollsystem och föreslår innovativa lösningar för regelefterlevnad i vägtullssystem.

2013

ARENA Report 2013:03 A viable business framework for EETS and other ITS services - 2 juli, 2014

This report gather the outcomes from the ARENA Seminar; A viable business framework for EETS and other ITS services, held in Malmoe, Sweden, in April 2013.

ARENA Report 2013:02 Nordic Road Charging Cooperation - 29 oktober, 2013

This report discusses possible synergies and challenges of a Nordic road charging cooperation.

ARENA Rapport 2013:01 Personlig integritet och vägtullsystem - 4 juni, 2013

Hur kan personlig integritet säkerställas vid införande av elektroniska vägtullsystem? Rapport från ARENA-projektet.

2012

ARENA Report 2012:01 EETS Security Policy - 2 juli, 2014

This report is a proposal from the Stockholm Group and ARENA to reduce uncertainties on security policy issues and by this speed up the EETS implementation process.

2011

ARENA RAPPORT 2011:07 Möjlig forskning kring införandeprocesser för Intelligenta Transportsystem (ITS) - 13 september, 2011

Rapporten beskriver en förstudie om potentialen för forskning om införandefrågor kring Intelligenta Transportsystem (ITS)

ARENA REPORT 2011:06 A practical approach to road user charging - 28 juni, 2011

This report summarizes the results of the second ARENA project, ARENA 2.0.

ARENA RAPPORT 2011:05 Vägavgifter i praktiken - 17 juni, 2011

Rapporten sammanfattar resultaten av ARENA-projektets andra del, mellan 2008 - 2011.

ARENA RAPPORT 2011:04 Sammanfattning av pågående forskning inom ARENA - 31 mars, 2011

Rapporten beskriver uppbyggnaden av en innovationsmiljö inom ITS, genom att beskriva pågående forskning i början av 2011.

ARENA RAPPORT 2011:03 Test Site NetPort – ett försöksområde för ITS - 31 mars, 2011

Rapporten beskriver arbetet med att etablera ett Test Site NetPort, ett försöksområde för framtida behov av tester inom ITS-området.

ARENA REPORT 2011:02 ARENA 2 Concept - 31 mars, 2011

The report describes revisions made in the ARENA concept during the course of the second part of the project

ARENA RAPPORT 2011:01 PM Distansbaserade vägavgifter - 15 mars, 2011

Syftet med denna PM är att ge en överblick över införda och planerade distansbaserade vägavgifter.

 

2010

ARENA REPORT 2010:03 ARENA Field Trials - Final report - 8 december, 2010

The report summarizes the ARENA Field Trials performed during 2010.

ARENA RAPPORT 2010:02 PM Hantering av utländska fordon i svenska vägavgiftssystem - 13 september, 2010

Denna PM beskriver en tänkbar modell för hur utländska fordon kan hanteras i svenska vägavgiftssystem utifrån antagandet att de skall betala enligt samma villkor som inhemska fordon.

ARENA REPORT 2010:01 Transport policy vs. distance-based road user charging tariff scheme design - 1 februari, 2010

The purpose of the study reported in this document is to investigate what kind of tariff scheme design, with particular attention to parameters used, that fulfils different defined policy goals.

 

2008

ARENA REPORT 2008:14 Summary of ARENA RUC Seminar 3 - a market-based approach - 1 juli, 2008

The present report summarizes opinions and comments from a number of stakeholders on the market based business model proposed by ARENA

ARENA REPORT 2008:13 Published papers within ARENA - 29 februari, 2008

During the first ARENA project many presentations and papers were presented. All papers are summarized in this report.

ARENA REPORT 2008:12 ARENA RUC Seminar 1 & 2 - a summary - 29 februari, 2008

This report is a summary of two ARENA Seminars, about concept development and control system.

ARENA RAPPORT 2008:11 Kilometerskatt för tunga lastfordon i Sverige - Kostnadsbedömning - 29 februari, 2008

Denna PM redovisar en kostnadsuppskattning av ett framtida svenskt kilometerskattesystem.

ARENA RAPPORT 2008:10 ARENA Demo - 29 februari, 2008

Rapporten beskriver exempel på specifikationer, gränssnitt och genomfört analyser av olika aspekter som utgör förutsättningar för att skapa en försöksverksamhet för vägavgifter.

ARENA RAPPORT 2008:09 Kilometerskatt för tunga lastfordon - Legala förutsättningar - 29 februari, 2008

Dokumentet samlar alla de observationer avseende lagstiftning i samband med kilometerskatt som gjorts under projektets första del.

ARENA REPORT 2008:08 A Criteria-Based Approach to Evaluating Road User Charging Systems - 29 februari, 2008

A set of important criteria to consider when evaluating potential road user charging (RUC) systems are identified in this report

ARENA RAPPORT 2008:07 Hotanalys för positionsangivelsekedjan - 29 februari, 2008

Rapporten beskriver en hotanalys med en avgränsning till de delar som har med positionsangivelsekedjan att göra, d.v.s. allt från OBU (on-board unit), kommunikationskanal, till vissa delar av de centrala resurserna i ett kilometerskattesystem.

ARENA REPORT 2008:06 Dimensioning study for Road User Charging - 29 februari, 2008

In order to avoid data loss and late delivery, a proper dimensioning of the system is required, which is addressed in this report.

ARENA REPORT 2008:05 A market based approach to achieve EFC interoperability in Europe - 29 februari, 2008

This report looks at in what European context a Swedish solution would have potential to thrive and interoperate with neighboring systems.

ARENA REPORT 2008:04 A New Approach to Control in the ARENA concept for HGV kilometre tax in Sweden - 29 februari, 2008

The basis of a new control approach is presented in this document. The conclusions have been used for a revision of the Swedish Concept for a HGV kilometre tax.

ARENA REPORT 2008:03 A kilometre tax for heavy goods vehicles in Sweden – A conceptual systems design. Part 2: Proposals for systems design - 29 februari, 2008

The report presents an approach to a systems design for the foreseen Swedish kilometre tax for heavy goods vehicles, providing a platform for a continued analysis within the project concerning feasibility and viability, security etc.

ARENA REPORT 2008:02 A kilometre tax for heavy goods vehicles in Sweden – A conceptual systems design. Part 1: Requirements and preconditions - 29 februari, 2008

The report presents an approach to a systems design for the foreseen Swedish kilometre tax for heavy goods vehicles, providing a platform for a continued analysis within the project concerning feasibility and viability, security, etc.

ARENA REPORT 2008:01 Kilometre tax for Heavy Goods Vehicles in Sweden - 30 april, 2008

This report summarises the results of the first part of the ARENA project based on the reports in the appended list. The text also includes direct references to some of the reports.

ARENA Rapport 2008:01 Kilometerskatt för lastbilar - ett konceptförslag - 30 april, 2008

ARENA-projektet har utvecklat ett funktionellt koncept för ett kilometerskattesystem. Rapporten är en sammanfattande slutrapport.