Skip to Content

ANPR-workshop 29 januari 2013

Workshop om trafikmätning med modern teknik, såsom ANPR.

Arrangörer: Trafikverket och ARENA

När: 29 januari 2013 kl 09:30 – 16:00

Var: Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg

Dokumentation att ladda ner: Workshop_ANPR_Dokumentation_Allt.zip

Program:

Inledning och presentationsrunda – Jan-Olof Östlund

Pågående och avslutade projekt

Trängselskatter och användaravgifter – Marianne Erlandson

Trängselskatteanläggningen i Göteborg – Mattias Andersson

Trafikmätning 2012 – Lennart Olsson, Mats Tjernkvist, Leif Adolfsson

ARENA-projektet, trafikmätning E22 – Per Ola Clemedtson

Användares behov av trafikdata

Trafikverket nationellt – Per Melén

Trafikverket regionalt – Maria Zachariadis, Björn Carselid

Göteborgs Stad – Karin Björklind

Länsstyrelsen Västra Götaland – Patrik Jansson

Workshop

Gruppdiskussioner

Redovisning

Summering