Skip to Content

Slutrapport publicerad

Publicerad den 20 december, 2018

ARENA publicerar en sammanfattande slutrapport, 2018:01, kring alternativ finansiering av transportinfrastruktur och användning av styrmedel inom transportsektorn. Arbetet har utförts av Blekinge Tekniska Högskola, med Emil Numminen och Henrik Sellberg som ansvariga. Alla ARENA-rapporter finns för nerladdning i vårt dokumentarkiv.