Skip to Content

ARENA publicerar ytterligare rapporter

Publicerad den 13 februari, 2018

ARENA har publicerat ytterligare två nya rapporter som avrapporterar projektet om metodik för effektutvärdering. 2017:04 beskriver hur Syntetisk Aperturradar (SAR) kan användas för trafikmätning vid effektutvärdering och hur urval av mätområden kan göras.

ARENA rapport 2017:05 är en slutrapport med slutsats och rekommendation för projektet. Rapporten beskriver möjliga effekter av kilometerskatt, mätning och analys av nyckeltal, behovsanalys, rekommendation för fortsatt arbete samt ett slutord.

Rapporterna kan som vanligt laddas ner från ARENAs dokumentlager, som du finner här.