Skip to Content

Två nya ARENA-rapporter om effektutvärdering av kilometerskatt

Publicerad den 23 maj, 2017

ARENA publicerar två nya rapporter om effektutvärdering av vägslitageskatt. 2017:01 behandlar nyckeltal och datakällor för effektutvärdering som analyserats och verifierats. 2017:02 beskriver hur yttäckande trafikmätningar med satellitburen radar kan användas i effektutvärderingsarbetet. Båda rapporterna kan laddas ner från vårt dokumentlager.