Skip to Content

Tiden för vägslitageskatteutredningen förlängs

Publicerad den 19 oktober, 2016

Vägslitageskattekommittén, som enligt det ursprungliga planen skulle läggas fram den 9 december 2016, kommer att få ytterligare några månader på sig att färdigställa sitt reportage uppger Svensk Åkeritidning. Enligt kommitténs ordförande Vilhelm Andersson är det effekterna på andra lagar, bl.a. vad gäller integritetsfrågor, som behöver belysas. Utredningen kommer nu att överlämnas i slutet av februari 2017.