Skip to Content

Ny rapport om effektutvärdering av kilometerskatt publicerad

Publicerad den 14 mars, 2016

En rapport från första fasen av projektet kring effektutvärdering av kilometerskatt för tunga fordon finns nu publicerad på ARENAs webb. Rapporten är en omvärldsanalys där 15 avgiftssystem med olika syften och mål har granskats med fokus på hur man valt att utvärdera, eller valt att inte utvärdera, effekterna som införandet har medfört. Rapporten täcker också kunskapsläget och trender kring mätmetoder för effektutvärdering. Rapporten finns för nerladdning här.