Skip to Content

Nya rapporter från ARENA

Publicerad den 29 september, 2014

Tre nya rapporter har publicerats av ARENA-projektet. Det rör sig om den omfattande strategianalys som genomförts inom projektet och som resulterat i en rapport om de legala förutsättningarna för vägavgifter i Sverige, en rapport om policy och kunskapsläget, samt en rapport om vägen framåt. De första två rapporterna är skrivna på engelska medan den sista är skriven på svenska. Arbetet har utförts i samarbete mellan Sweco och NetPort Science Park. Det är vår förhoppning att arbetet kommer till nytta hos olika intressenter.