Skip to Content

Göteborgarna röstar nej till trängselskatt

Publicerad den 15 september, 2014

Folkomröstningen om trängselskatt, som genomfördes i Göteborg i samband med de allmänna valen 14 september, resulterade i en tydlig vinst för nej-sidan. Enligt Goteborg.se den 15/9, när 295 av 297 valdistrikt har räknats leder nej-sidan med knappt 57% över ja-sidans dryga 43%. Generellt kan sägas att de centrala distrikten röstat för medan ytterområdena röstat nej. I en skriftlig kommentar säger kommunstyrelsens ordförande, Anneli Hultén (s):

– Angående trängselskatteomröstningen så äger vi inte den frågan, och det har vi varit tydliga med under hela valrörelsen – det är oklart hur ett nej ska hanteras. Det är riksdagen som äger frågan. Innan frågan skickas till riksdagen ska frågan hanteras av fullmäktige. Exakt hur den hanteringen går till får vi titta på, men det blir under oktobers fullmäktigemöte som vi fullmäktige får behandla frågan.