Skip to Content

ARENA på ITS World Congress

Publicerad den 15 september, 2014

ARENA höll två föredrag vid ITS World Congress 2014 som hölls i Detroit, Michigan, 7-11 september. Baserat på rapporten 2014-01 om kontrollsystem presenterade Per Ola Clemedtson från NetPort Science Park, ett paper kallat ”Innovative Enforcment Systems for Road Tolls” och Gideon Mbiydzenyuy från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) presenterade ”Impacts of Differentiated Road Charges” baserat på forskning som BTH utfört inom ramen för ARENA-projektet.