Skip to Content

Innovativa kontrollsystem – ny rapport från ARENA

Publicerad den 10 februari, 2014

Hur kan vi bygga upp kontrollsystem som både säkrar rättssäker och rättvis avgiftsupptagning, samtidigt som den personliga och affärsmässiga integriteten bevaras? Hur har man gjort i andra länder? Vilka tekniker och metoder står till buds och vilka speciella förutsättningar har vi att ta hänsyn till i Sverige? Svaren på dessa frågor finner vi i årets första rapport från ARENA, skriven av Carl J Hamilton, Policy Technology AB. Läs eller ladda ner rapporten här.