Skip to Content

ARENA på Transportforum

Publicerad den 13 januari, 2014

Traditionsenligt genomfördes Transportforum i början av januari även detta år. Och som vanligt var ARENA väl representerat. Denna gång i verklig pole position; session nr 1, som löpte under första dagens hela eftermiddag. 2014 fanns extra mycket resultat att presentera, vilket märks på den digra agendan;

  • Vägtullar och personlig integritet går att kombinera – Carl J Hamilton, Policy Technology/KTH
  • Vägval för vägtullar i Sverige – Jonas Sundberg, Sweco/BTH
  • Synergier vid nordiskt samarbete kring vägtullar – Michael Forss, WSP
  • Hållbara affärsmodeller för EETS-leverantörer – Henrik Sällberg, BTH
  • Lastbilstull, den franska modellen – Carl Olov Carlsson, Kapsch TrafficCom
  • Kontrollsystem för vägavgifter – Carl J Hamilton, Policy Technology/KTH

Av frågorna att döma representerade publiken ett bredare spektrum än vanligt, det verkar som att allt fler vill lära sig mer om ämnet vägtullar. Flera av presentationerna kommer man att kunna fördjupa sig ytterligare i genom rapporter som publiceras via ARENAs webbplats.