Skip to Content

Ny rapport från ARENA; Nordiskt samarbete kring vägtullsystem

Publicerad den 29 oktober, 2013

ARENA publicerar en rapport kring möjliga synergier och utmaningar vid samverkan kring vägtullsystem mellan de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Samverkan kan sänka kostnader och risker om man samlas kring en gemensam plattform för nästa generations vägtullsystem, samtidigt som varje land behåller sin suveränitet vad gäller införande, användning och tariffer. Uppdraget är utfört av Michael Forss från WSP och rapporten är skriven på engelska. Läs eller ladda ner den här.