Skip to Content

ARENAs trafikmätning på E22 vid Karlshamn; fordon från 34 länder och 22% utländska lastbilar

Publicerad den 25 juni, 2013

Rättvisa och konkurrensneutrala förutsättningar är vitalt för trafikanter och allra helst för den yrkesmässiga trafiken. Detta är också faktorer som driver utvecklingen av vägavgifter, så att alla som använder vägarna eller orsakar trängsel eller olyckor betalar lika mycket oavsett i vilket land som fordonet är registrerat. Därför är ARENA-projektet, som är nationell samarbetsplattform för vägavgifter, intresserat av att analysera andelen utländska fordon på våra vägar.

ARENA har som en aktivitet att genomföra trafikmätningar med kameror som läser och analyserar registreringsskyltar. En fast mätstation finns i samarbete med Kapsch TrafficCom vid E22 i Mörrum, väster om Karlshamn. Under sista veckan i maj (26 maj – 1 juni) genomfördes en trafikmätning med syfte att mäta total trafik, andel tunga respektive lätta fordon men också att bestämma nationalitet på fordonen som trafikerar E22 i Blekinge.

– Det finns ett behov av att använda ny teknik för att samla in trafikdata och det dyker upp allt fler installationer, som OCR-kameror som läser bokstäver och siffror, längs våra vägar och som kan användas för att öka vår kunskap, säger Per Ola Clemedtson, projektledare vid NetPort.Karlshamn, som är samordnare för ARENA-projektet.

ARENA genomförde under början av december 2012 en första testmätning och har ambitionen att göra minst två mätningar per år för att kunna följa förändringar i trafiken. Mätningarna bygger på en hel veckas mätningar, 24 timmar per dygn, från midnatt söndag. Kamerorna är utrustade med programvaror som analyserar registreringsskyltarnas tecken och bestämmer nationalitet baserat på skyltens syntax. Utrustningen bedömer också fordonstyp baserat på fordonens bredd.

Mätningarna i maj visar att ca 50 000 fordon passerade mätplatsen under veckan. Med lika många fordon i motsatt riktning innebär det 14-15 000 fordon per dygn i genomsnitt på E22 vid Karlshamn. Av dessa är ca 16% tunga fordon.

Vägtrafiken har blivit alltmer internationell; fordon från 34 länder har identifierats. Av tunga fordon är 22% registrerade i utlandet. 10% av samtliga passager på E22 gjordes av utländska fordon. Detta visar på behovet av rättvisa vägavgiftssystem som fungerar i en internationell miljö.