Skip to Content

Ny rapport från ARENA

Publicerad den 4 juni, 2013

Nu finns ARENA-projektets rapport kring hur personlig integritet kan säkerställas vid införande av vägtullar av olika slag. Rapporten är skriven av Carl J Hamilton och beskriver olika typer av vägtullsystem, olika typer av hot mot personlig integritet och hur man hanterar frågan i andra länder och inom andra verksamhetsområden, såsom vård, banksektorn, offentlig förvaltning och telekommunikation. Rapporten beskriver såväl tekniska, ekonomiska och icke-tekniska aspekter på integritetsskydd. Slutsatserna är bl a att det finns goda möjligheter att skydda den personliga integriteten och att detta underlättas av att man ställer höga krav på integritet redan vid utformning av vägtullsystem och dess kontrollfunktioner. Ladda ner rapporten här: