Skip to Content

Framgångsrikt ARENA-seminarium om EETS

Publicerad den 18 april, 2013

ARENA-projektet och Blekinge Tekniska Högskola genomförde 8-9 april ett mycket framgångsrikt internationellt seminarium om hållbara affärsmodeller för EETS och andra ITS-tjänster. Föreläsare var både forskare och företagare med erfarenhet från att tillföra mervärde och lönsamhet som mellanhand. Tanken var att inspirera aktörer inom ITS-området, inte minst potentiella leverantörer av vägtullstjänster såsom EETS, med stöd av exempel från andra branscher.

Sammanlagt lockade seminariet 55 deltagare från 12 europeiska länder och från ett stort antal intressentgrupper inom vägavgifts- och ITS-området, såsom trafikanter, tjänsteleverantörer, utrustningsleverantörer, myndigheter, forskare och konsulter. Med bred uppslutning följde många intressanta diskussioner och mycket nätverkande deltagare emellan. ARENA fungerar som en neutral mötesplats för vägtullsområdet, vilket seminariet bevisade.  Läs mer och hämta dokumentation från seminariet via denna länk.