Skip to Content

Danmark lägger kilometerskatten på is

Publicerad den 26 februari, 2013

Danska regeringen drar tillbaka förslaget på att införa kilometerskatt för lastbilar från 2015. Som anledning anger man att kostnaderna för investering och drift skulle bli alltför hög i förhållande till nyttan. Skatteminister Holger K Nielsen menar att brukaravgifter är en sund princip, men att kostnaden för både statskassan och för näringslivet blir för hög med dagens lösningar.

Man noterar samtidigt att fler länder i Europa överväger att implementera distansbaserade vägavgifter och vill kunna dra nytta av andras erfarenheter. Om utvecklings- och driftskostnaderna faller till en mer acceptabel nivå kommer regeringen åter att överväga möjligheten att införa kilometerskatt. ARENA har en aktivitet som ska analysera möjliga synergier genom nordiskt samarbete inom vägavgiftsområdet, en aktivitet som blir än mer aktuell i och med Danmarks ställningstagande.

Danska näringslivsorganisationer är positiva till att införande av kilometerskatten stoppas – eller skrotas, som vissa uttrycker det. Det danska beslutet innebär att systemet med Eurovignette även fortsättningsvis kommer att gälla i Danmark.