Skip to Content

Workshop om trafikmätning med modern teknik

Publicerad den 8 februari, 2013

Trafikverket och ARENA-projektet arrangerade den 29 januari en workshop om användning av modern teknik, exempelvis ANPR, för trafikmätning i Göteborg.

Olika intressenters behov belystes, exempelvis restid, ruttval, trafikvolym, fordonstyper, farligt godstransporter, nationalitetsbestämning, etc. Representanter från Trafikverket, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götaland beskrev sina önskemål kring trafikdata och leverantörer av teknik och lösningar deltog i workshopen och lyfte fram de möjligheter som marknaden ger idag, vad som kan förväntas i framtiden och vad som skulle gynna en snabbare implementering av modern teknik för trafikdatainsamling.

Dessutom redogjordes för resultaten från två pilotstudier som Trafikverket och ARENA genomfört i Göteborg respektive i Blekinge. Deltagarna fick också en presentation av trängselskattesystemet i Göteborg och det Västsvenska paketet, som delfinansieras genom skatten.

Läs mer och hämta dokumentation från workshopen i vårt arkiv.