Skip to Content

Vägtullsutredningens slutbetänkande överlämnat till finansdepartementet

Publicerad den 8 februari, 2013

2011 år Vägtullsutredning lämnade 7/2 sitt slutbetänkande, ”Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon” (SOU 2013:3).

Utredningen föreslår att utländska fordon skall betala trängselskatt, detta med hjälp av transponder såsom BroBizz eller Autopass eller via en internettjänst. Därmed uppnås konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska fordon.

Utredningen föreslår också att en förseningsavgift om 100 kr tas ut vid försenad betalning. Om betalning ändå inte sker, påförs en tilläggavgift, såsom idag, med 500 kr. Om inte skatter och avgifter är betalade får inte fordonet brukas och polisen får rätt att avskylta fordon som trots det används.

Trängselskatt föreslås även fortsättningsvis tillfalla staten, men kommuner föreslås ges rätt att påverka exempelvis tider för olika avgiftsnivåer, flerpassageregel och var betalstationer skall placeras.

Mer information och länk för nerladdning finns på regeringen.se