Skip to Content

ARENA på Transportforum 2013

Publicerad den 11 januari, 2013

2013 års Transportforum gick av stapeln i Linköping 9-10 januari och gästades av ca 1600 deltagare. Som vanligt fanns det ett mycket stort utbud av föredrag att lyssna till och delta i diskussioner kring. Sammanlagt 83 sessioner med tillsammans flera hundra presentationer ger mycket till alla i transportsverige.

ARENA deltog med en egen session: ”Vägavgifter i praktiken” med Marianne Erlandson, Trafikverket, som moderator. Lars Carlsson, Transportstyrelsen, beskriv läget för EETS och REETS, Jonas Sundberg, Sweco/BTH, berättade hur Vägtullsutredningen och ARENAs förslag stämmer överens, Per Ola Clemedtson talade om utländska fordon på svenska vägar och Eric Andersson, Sweco, berättade om EasyGo och teststrategier inför införande av EETS. Ett 30-tal personer kom, lyssnade och ställde frågor.