Skip to Content

ARENA på Green Corridors Demo Day

Publicerad den 17 december, 2012

12-12-12 arrangerades den andra Demodagen för Gröna Korridorer, denna gång internationell och i Malmö. Bland 30 utställare fanns ARENA med för att informera om hur interoperabla vägavgifter kan användas som ett verktyg för att utveckla hållbara transportsystem och gröna transportkorridorer.

Vi visade en uppdaterad version av ARENA-filmen (finns även på YouTube ), en Prezipresentation och vår egen skatteupptagningsapplikation från fältförsöken. Under dagen träffade vi många, både från Sverige och från andra länder, som var intresserade av ARENAs kompetens inom vägavgifter.