Skip to Content

Tillstånd för mätning av andel utländska fordon

Publicerad den 19 juni, 2012

Länsstyrelsen har beviljat NetPort.Karlshamn tillstånd för kameraövervakning med syfte att genomföra mätningar av andelen utländska fordon som passerar E22 Mörrum Väst. Mätningarna ska genomföras med hjälp av kameror placerade ovanför vägbanan. Kamerorna tar en bild på passerande fordon för att kunna göra en bestämning av nationaliteten och sedan raderas bilden. Mätningarna görs inom ramen för projekt ARENA 3 i samarbete med Trafikverket och Kapsch TrafficCom. Trafikverket förbereder just nu motsvarande mätningar i andra delar av landet.

– Idag saknas det tillförlitlig information kring andelen utländska fordon som befinner sig på det svenska vägnätet och det här är den enda metod som ger denna statistik med tillräckligt hög kvalitet, säger Michael Forss projektledare vid NetPort.Karlshamn.

Under två veckor i höst planeras mätningar med uppföljning under 2013. Resultatet av mätningarna kommer att offentliggöras.