Skip to Content

Mätning av utländska fordon

Publicerad den 4 april, 2012

NetPort har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om tillstånd för att mäta andelen utländska fordon med hjälp av kameror. De bilder som tas på passerande fordon analyseras för att avgöra nationalitet, varefter de slängs.

Syftet med mätningen är förbättra statistiken kring den utländska trafiken, framförallt när det gäller tung trafik. Idag saknas tillförlitlig statistik kring detta, vilket är viktigt för att förstå den trafik som kör i Blekinge. Mätningarna som planeras på E22 i Mörrum kommer att i så hög utsträckning som möjligt att koordineras med liknande mätningar som genomförs av Trafikverket i Göteborg, Motala, Sundsvall och Stockholm. Länsstyrelsen väntas fatta beslut om tillstånd beviljas inom ett par veckor.