Skip to Content

Trängselskatt i Göteborg 2013

Publicerad den 9 mars, 2012

Trafikverket tecknar avtal med Q-Free ASA om byggandet av betalstationer för trängselskatt i Göteborg. Upphandlingen gjordes under våren 2011 men har varit föremål för överprövning i flera rättsinstanser.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutgiltigt beslutat att upphandlingen var korrekt utförd och arbetet kan börja.

Det var i april 2011 som Trafikverkets beslut att ge uppdraget att bygga betalstationerna till Q-Free ASA blev överklagat. Sedan dess har ärendet varit i Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Högsta förvaltningsrätten i olika omgångar. I och med fredagens besked från Högsta förvaltningsdomstolen är ärendet avgjort och Trafikverket får teckna avtal. Upphandlingen rör, förutom installation av betalstationerna, även drift och underhåll.

– Det känns bra att äntligen komma igång med arbetena. De långdragna rättsliga prövningarna innebär att arbetet måste forceras och vi kommer att bygga flera stationer samtidigt. Det kommer påverka trafiken och boende i de områden som berörs. Projektets slutdatum är oförändrat och trängselskatt införs som planerat i Göteborg i januari 2013, säger Marianne Nyberg vid Trafikverket.

Projektet är ett samarbete mellan Transportstyrelsen och Trafikverket och Trafikverket står som beställare i upphandlingsdokumenten. Det är också Trafikverket som sköter drift och underhåll av betalstationerna, medan Transportstyrelsen ansvarar för skattebesluten och skickar avier till fordonsägarna. Transportstyrelsen står också för information till fordonsägarna om trängselskatten. www.trafikverket.se