Skip to Content

Reviderat direktiv om vägtullar

Publicerad den 7 november, 2011

Direktiv 2011/76/EU som är en revision av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissEU Official Journal infrastrukturer är nu publicerad. Direktivet som även kallas ”Eurovinjettdirektivet” fastställer en ram för hur vägavgifter och vägtullar får vara utformade för väginfrastrukturen. Revisionen handlar om att möjliggöra uttag av avgifter även för externa kostnader, såsom buller, utsläpp och trängsel. Enligt artikel 2 ska medlemsstaterna införliva de nya bestämmelserna i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 16 oktober 2013.