Skip to Content

Vägavgifter i danska regeringsförklaringen

Publicerad den 7 oktober, 2011

Den nya danska regeringen föreslår i regeringsförklaringen att en körsträckebaserad skatt för lastbilar införs. Intäkterna är tänkt att användas för att göra kollektivtrafiken billigare och till att göra investeringar i kollektivtrafiken.
Regeringen föreslår också att det införs trängselskatt i Köpenhamnsområdet. Syftet är att minska trängseln i och kring huvudstadsregionen. Intäkterna som väntas bli runt 2 miljarder DKK ska användas för att förbättra kollektivtrafiken i området.