Skip to Content

Driftskostnaderna för trängselskatt allt lägre

Publicerad den 23 september, 2011

Driftskostnaderna för trängselskatten i Stockholm sjunker successivt år för år. Budgetpropositionen, som nyligen släpptes, visar att driftskostnaden under år 2010 är en tredjedel av intäkterna, 261 miljoner kronor. Driftskostnaden väntas fortsätta sjunka de närmsta åren. När trängselskatten i Stockholm introducerades år 2007 var driftskostnaderna högre än intäkterna från den inbetalda trängselskatten, men redan året därpå sjönk kostnader och intäkterna ökade.
Under 2010 var totalt antal passager (beskattade och ej beskattade) drygt 81 miljoner.