Skip to Content

Rådet antar reviderat Eurovinjettdirektiv

Publicerad den 13 september, 2011

Den 12 september antog Europeiska Rådet utan debatt det reviderade, så kallade, Eurovinjettdirektivet. Revideringen gör det möjligt för EU:s medlemsstater att införa nya tullar/vägavgifter för lastbilar och även ta betalt för externa kostnader såsom utsläpp och buller, vilket inte gick tidigare. Det blir nu också möjligt att differentiera vägavgiften med avseende på trängsel. I framtiden kommer det alltså bli möjligt att, om staterna väljer det, differentiera vägavgifterna för lastbilar med avseende på EURO-klass, sträcka, tid och plats.
Medlemstaterna har två år på sig, efter publiceringen av direktivet, att införliva regelverket i nationell lagstiftning. Direktivet antogs av en majoritet, men Italien och Spanien röstade emot. Irland, Nederländerna och Portugal lade ner sina röster. (www.europolitics.info)