Skip to Content

"ARENA utvecklar praktiska lösningar för vägavgiftssystem, etablerar Test Site NetPort och bygger en innovationsmiljö inom ITS"

Anmäl dig till ARENAs nyhetsbrev

*måste fyllas i
×
  • Ny rapport om effektutvärdering av kilometerskatt publicerad

    Publicerad den 14 mars, 2016

    En rapport från första fasen av projektet kring effektutvärdering av kilometerskatt för tunga fordon finns nu publicerad på ARENAs webb. Rapporten är en omvärldsanalys där 15 avgiftssystem med olika syften och mål har granskats med fokus på hur man valt att utvärdera, eller valt att inte utvärdera, effekterna som införandet har medfört. Rapporten täcker också kunskapsläget och trender kring mätmetoderLäs mer »

  • Utredning om vägslitageskatt för tunga lastbilar beslutad

    Publicerad den 7 maj, 2015

    Regeringen har beslutat tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur en avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar kan utformas. Genom en vägslitageskatt kan den tunga trafiken i större grad bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin, så som vägslitage och föroreningar. Skatten ska omfatta svenska och utländska lastbilar som trafikerar de svenska vägarna. Att införa en vägslitageskatt skulle även:Läs mer »