Skip to Content

"ARENA utvecklar praktiska lösningar för vägavgiftssystem, etablerar Test Site NetPort och bygger en innovationsmiljö inom ITS"

Anmäl dig till ARENAs nyhetsbrev

*måste fyllas i
×
  • Två nya ARENA-rapporter om effektutvärdering av kilometerskatt

    Publicerad den 23 maj, 2017

    ARENA publicerar två nya rapporter om effektutvärdering av vägslitageskatt. 2017:01 behandlar nyckeltal och datakällor för effektutvärdering som analyserats och verifierats. 2017:02 beskriver hur yttäckande trafikmätningar med satellitburen radar kan användas i effektutvärderingsarbetet. Båda rapporterna kan laddas ner från vårt dokumentlager.

  • Vägslitageskattekommittén har lämnat sitt betänkande

    Publicerad den 14 mars, 2017

    Vägslitageskattekommittén har överlämnat sitt betänkande ”Vägskatt” till regeringen. Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar kan utformas. Syftet med skatten är bland annat att den tunga trafiken i högre grad ska bära sina kostnader för samhällsekonomin. Skatten kan även bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn kanLäs mer »