Skip to Content

"ARENA utvecklar praktiska lösningar för vägavgiftssystem, etablerar Test Site NetPort och bygger en innovationsmiljö inom ITS"

Anmäl dig till ARENAs nyhetsbrev

*måste fyllas i
×
  • Slutrapport publicerad

    Publicerad den 20 december, 2018

    ARENA publicerar en sammanfattande slutrapport, 2018:01, kring alternativ finansiering av transportinfrastruktur och användning av styrmedel inom transportsektorn. Arbetet har utförts av Blekinge Tekniska Högskola, med Emil Numminen och Henrik Sellberg som ansvariga. Alla ARENA-rapporter finns för nerladdning i vårt dokumentarkiv.

  • ARENA publicerar ytterligare rapporter

    Publicerad den 13 februari, 2018

    ARENA har publicerat ytterligare två nya rapporter som avrapporterar projektet om metodik för effektutvärdering. 2017:04 beskriver hur Syntetisk Aperturradar (SAR) kan användas för trafikmätning vid effektutvärdering och hur urval av mätområden kan göras. ARENA rapport 2017:05 är en slutrapport med slutsats och rekommendation för projektet. Rapporten beskriver möjliga effekter av kilometerskatt, mätning och analys av nyckeltal, behovsanalys, rekommendation för fortsattLäs mer »